Tầm nhìn và sứ mệnh

Là công ty trực thuộc công ty TNHH Berli Jucker Public, Vina Paper có chung mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất giấy tissue hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời, xây dựng và mở rộng mạng lưới cung ứng sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp trong toàn khu vực.