Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH MTV VINA PAPER

Nhà máy

Cụm Công Nghiệp Tân Chi, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh, VN

Tel: (84) 222.372.1226

Fax: (84) 222.372.1228

Liên hệ

Kinh doanh -Hàng thành phẩm

Trần Minh Hoàng – 098 838 5225

hoang-tranminh@vinapaper.com.vn

Kinh doanh – Hàng bán thành phẩm

Tá Thị Nhung – 098 678 0739

nhung-tathi@vinapaper.com.vn

Bộ phận mua hàng

Đoàn Thị Huệ – 085 930 2402

hue-doanthi@vinapaper.com.vn

Vấn đề khác

Vương Thị Lành – 094 709 1321

lanh-vuongthi@vinapaper.com.vn

Form liên hệ