Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH MTV VINA PAPER

Nhà máy

Cụm Công Nghiệp Tân Chi, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh, VN

Tel: (84) 222.372.1226

Fax: (84) 222.372.1228

Liên hệ

Narut Jarean

Tel: (84) 86 9174 541

E-mail: narutJ@bjc.co.th

Form liên hệ