Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH MTV VINA PAPER

Nhà máy

Cụm Công Nghiệp Tân Chi, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh, VN

Tel: (84) 222.372.1226

Fax: (84) 222.372.1228

Liên hệ

  • Hàng Thành Phẩm: Mr. Rachpong Pruchyaphinan – RachponP@bjc.co.th
  • Hàng Bán Thành Phẩm: Tá Thị Nhung – nhung-tathi@vinapaper.com.vn
  • Vấn đề Khác: Đặng Bích Ngọc – ngoc-dangbich@vinapaper.com.vn

Form liên hệ