Quy mô sản xuất

Địa điểm nhà máy:

Cụm công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Hệ thống máy móc, thiết bị:

+ Hệ thống máy sản xuất giấy tích hợp khử mùi giấy công suất 16.425 tấn/năm.

Quy mô nhân sự:

Khoảng 250 nhân viên.