Quy mô sản xuất

Địa điểm nhà máy: Cụm công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Hệ thống máy móc, thiết bị: + Hệ thống máy sản xuất giấy tích hợp khử mùi giấy công suất 16.425 tấn/năm. Quy mô nhân sự: Khoảng 250 nhân viên.