Lịch sử hình thành và phát triển

  • Năm 2009: Vina Paper có tiền thân là nhà máy sản xuất giấy tissue của công ty cổ phần Diana Unicharm
  • Năm 2014: Chính thức tách ra từ công ty cổ phần Diana Unicharm, lấy tên Công ty TNHH Một Thành Viên Vina Paper
  • Năm 2017: Công ty TNHH Một Thành Viên Vina Paper chính thức được mua lại và trờ thành công ty con của công ty TNHH Berli Jucker Public